28 de setembre del 2012

Mestres

Tutora: Paloma Blázquez
Coordinadora i mestre de suport d'Educació Infantil : Núria Mateos
Mestre d'anglès: Joan Mas
Mestres de Psicomotricitat: Núria Mateos 
Mestra de música: Paloma Blázquez